Effectief presenteren: wat gaat er aan de presentatie vooraf?

In deze serie van blogs “Effectief presenteren” zullen verschillende aspecten van het presenteren aan de orde komen, o.a. de introductie, de boodschap, het einde van uw presentatie, gebruik maken van media, body language, oogcontact en zo meer. Vandaag wordt er  begonnen met “wat gaat er vooraf  aan de presentatie?”

Voorbereiding is, zoals bij alle werkzaamheden die effectief moeten worden uitgevoerd,  het halve werk. Bij een presentatie moet u zich van te voren afvragen:

Wie is mijn publiek? Wat willen zij weten? Wat is hun voorkennis?

EN

Wat wil ik overbrengen? Wil ik informatie overbrengen? Zo ja, welke informatie. Wil ik iets verkopen? Zo ja, wat wil ik verkopen? Wil ik mijn publiek overtuigen? Zo ja, van wat?

Belangrijk is u te realiseren dat de concentratie-spanne van uw publiek  zo’n zeven minuten bedraagt. Met andere woorden, na zeven minuten worden er steelse blikken op de smartphone geworpen, gaat men verzitten of rondkijken of collega X er ook is. Vertel dus niet TEVEEL. Less is more. Houd het kort en houd het bondig.

Interessant filmpje in dit verband: Top 10 Presentation Mistakes (and How to Avoid Them)