Effectief presenteren: de introductie

In de introductie van uw presentatie moet een aantal zaken aan de orde komen:

  • uzelf voorstellen;
  • uw onderwerp kort introduceren;
  • de structuur van uw presentatie uitleggen;
  • zaken van huishoudelijke aard bespreken.

Leg uit wie u bent, wat uw functie is en (eventueel) waarom u bij uitstek geschikt bent over dit onderwerp te vertellen.

Licht uw onderwerp kort toe. Wees kort en bondig. Uw publiek heeft slechts een beperkte concentratie-spanne (maximaal 7 minuten), het is zaak hun aandacht bij uw presentatie te houden.

Mede daarom is het van belang hen te vertellen hoe uw presentatie er uit zal zien. Vertel in het kort welke aspecten aan de orde komen, zodat uw toehoorders weet wat zij kunnen verwachten. Onduidelijkheid leidt tot onrust. Vertel hoe lang uw presentatie zal duren, en houdt u ook aan uw eigen deadline.

Tenslotte kunt u aangeven wanneer het publiek in de gelegenheid zal worden gesteld vragen te stellen, dat u van gedachten wil wisselen met belangstellenden tijdens de pauze, dat er na afloop een informatiepakket bij de uitgang ligt, en ga zo maar door.

Een introductie is – in het beste geval – gepassioneerd, grappig, interessant en geïnspireerd zodat uw publiek meteen al aan uw lippen hangt. Niet iedereen is echter een geboren spreker, of doet het zoveel dat oefening kunst baart, wees daarom in elk geval gestructureerd informatief.

Effectief presenteren: wat gaat er aan de presentatie vooraf?

In deze serie van blogs “Effectief presenteren” zullen verschillende aspecten van het presenteren aan de orde komen, o.a. de introductie, de boodschap, het einde van uw presentatie, gebruik maken van media, body language, oogcontact en zo meer. Vandaag wordt er  begonnen met “wat gaat er vooraf  aan de presentatie?”

Voorbereiding is, zoals bij alle werkzaamheden die effectief moeten worden uitgevoerd,  het halve werk. Bij een presentatie moet u zich van te voren afvragen:

Wie is mijn publiek? Wat willen zij weten? Wat is hun voorkennis?

EN

Wat wil ik overbrengen? Wil ik informatie overbrengen? Zo ja, welke informatie. Wil ik iets verkopen? Zo ja, wat wil ik verkopen? Wil ik mijn publiek overtuigen? Zo ja, van wat?

Belangrijk is u te realiseren dat de concentratie-spanne van uw publiek  zo’n zeven minuten bedraagt. Met andere woorden, na zeven minuten worden er steelse blikken op de smartphone geworpen, gaat men verzitten of rondkijken of collega X er ook is. Vertel dus niet TEVEEL. Less is more. Houd het kort en houd het bondig.

Interessant filmpje in dit verband: Top 10 Presentation Mistakes (and How to Avoid Them)