PEP® faq

PEP® faq

Waar

In het bedrijf en op de werkplek zelf.

Hoelang

4 dagen verspreid over een aantal maanden

Voor wie

Het PEP® efficiënt programma is speciaal ontwikkeld voor kenniswerkers. Het bestaat uit zowel individuele coaching, als begeleiding van teams of andere samenwerkingsvormen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan leidinggevenden en hun assistenten.

Wat

Het oefenprogramma begeleidt werknemers stap voor stap in het in praktijk brengen van nieuw aan te leren werkgewoonten met bestaande werksystemen binnen de organisatie, zoals bijvoorbeeld Outlook, Lotus Notes, Groupwise en Sharepoint.

Hoe

PEP® biedt persoonlijke begeleiding op de werkplek zelf en gaat samen met de deelnemer zoeken naar nieuwe, meer efficiëntere werkgewoonten die bij hem of haar past. Deze worden vervolgens direct toegepast. Dit proces wordt meerdere dagen intensief gemonitord.

Waarom

Resultaten zijn meteen merk- en meetbaar, hetgeen motiverend werkt om het veranderingsproces te blijven continueren. In de praktijk is gebleken dat werknemers, ook na de PEP® -training, hun werkgewoonten ook op andere gebieden onder de loep nemen en over de volle breedte meer efficiënt gaan opereren.

Citaat van een PEP-cursist: “Dit is de derde keer dat ik een time-management cursus volg, maar dit is de eerste keer dat ik het ook echt aan het doen ben.”

Resultaat

Als een werknemer 30 minuten per dag wint door efficiënter te werken, betekent dit 115 uur per jaar. Een fors rendement dus. Maar naast de tijdswinst, verbetert ook de kwaliteit van het werk. Door doelgerichter te werken en gefocust te zijn op de kerntaken, wordt er meer gewerkt aan de echte opdracht. Dit leidt, samen met het gevoel van meer ruimte en tijd, tot meer werkplezier.

Hoeveel

Bij belangstelling kunt u ons om een offerte vragen.