Werkwijze PEP®

Werkwijze PEP®: de intake

Voor de PEP®training begint, vullen deelnemers een intakeformulier in. Dit formulier maakt zowel de deelnemer als de trainer inzichtelijk aan welke punten gewerkt kan worden.

Theorie

De eerste twee van de in totaal vier trainingsdagen, start met een groepssessie waarin de theorie uiteen wordt gezet en de filosofie die achter een betere persoonlijke efficiëntie zit.

Praktijk

Dan volgt het praktische individuele gedeelte op de werkplek van de deelnemer, waarbij aan de hand van het formulier, nader wordt ingegaan op de persoonlijke ‘probleem’-gebieden van de deelnemer. In de loop van de daaropvolgende maanden wordt de deelnemer nog een aantal keren bezocht op de werkplek om te zorgen voor optimale toepassing van het efficiënte werken.

Belangrijkste verbeteringen

 • een lege e-mail inbox
 • een opgeruimd bureau
 • optimaal gebruikmaken van bestaande werksystemen zoals Outlook etc.
 • heldere archiefstructuur
 • beter prioriteiten stellen
 • geen werk uitstellen maar het gelijk oppakken
 • een proactieve agenda

Rapportage

Na het doorlopen van het programma zal de beginsituatie worden vergeleken met de huidige en zal er een resultatenrapportage worden opgesteld. Hierin wordt de tijdswinst per week concreet aangetoond die de deelnemers dankzij het efficiënt werken behaald hebben.

Kenmerken van de PEP® werkwijze

 • Er wordt gewerkt met kleine groepen medewerkers
 • De eerste twee dagen vindt er na een groepsgedeelte individuele coaching plaats op de werkplek zelf waar de PEP®-methodieken worden toegepast
 • De praktische opdrachten pakken werkachterstanden, de stapels op het bureau, de honderden mailtjes in de Inbox of chaos op de werkplek direct aan.
 • Alle tijd die aan het PEP®-programma wordt besteed is gelijk een investering in een beter georganiseerde werkomgeving
 • Elke deelnemer wordt minimaal 3 x bezocht, waardoor het programma goed beklijft

De gewenste resultaten worden bereikt met het NU-principe. PEP® noemt dit de DOE HET NU!-benadering. Door het NU te doen en niet uit te stellen, wordt het NU een moment waar alle oplossingen liggen.